Công ty Olam bị người lao động tố chậm lương, cưỡng bức, thay đổi cơ cấu trái luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

[Thuonghieuvacuocsong.com.vn] Công ty TNHH OLAM VIETNAM bị khởi kiện ra tòa, người lao động tố cáo loạt hành vi trái luật lao động, yêu cầu bồi thường hơn 1 nghìn tỷ đồng. Vụ việc đã chính thức được Tòa án Quận Bình Thạnh thụ lý, giải quyết.

 

Ngày 16/04/2024, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án số 0770/2024/TLST-LD về việc “Tranh chấp về tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp”

 

Theo đơn khởi kiện của Ông B, địa chỉ quận Bình Tân, TP. HCM gửi đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông. Cho biết, Công ty TNHH Olam Vietnam (Cty Olam) đã khấu trừ tiền lương trái pháp luật từ tháng 2/2023 đến tháng 11/2023 với số tiền là 450.000 đồng, sau khi khiếu nại Cty Olam đã nhận sai và ngày 28/01/2024 Cty Olam đã phải hoàn trả lại số tiền Cty Olam khấu trừ trái pháp luật.

 
Ngày 19/12/2023 gửi đơn khiếu nại sau nhiều lần bị các cấp lãnh đạo Cty Olam cưỡng bức lao động, bắt làm việc cho nhiều công ty khác một cách vô cớ, không thuộc sự sở hữu của Cty Olam. Dù đã phản đối, nhưng Cty Olam liên tục có những thủ đoạn ép buộc khác. Các thủ đoạn như: không tăng lương, không thưởng, đe dọa thay thế, đuổi việc,...

 

Người lao động này kiện thêm vì Cty Olam chậm thanh toán lương từ ngày 28/3/2022 cho đến tháng 6/2024. Theo hợp đồng, Cty Olam sẽ phải thanh toán lương vào ngày 20 hàng tháng, nhưng suốt thời gian qua luôn thanh toán chậm hơn 8 ngày, tức vào ngày 28.

 

Chưa hết, Cty Olam còn bị kiện với lý do không trả thêm phần tiền tương ứng với tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho các tháng 5 và tháng 6/2019. Cty Olam bị cho là vi phạm vì cho đến nay vẫn không trả những khoản tiền này vào các kỳ lương của ông B. Ngày 25/3/2024, Cty Olam cố tình đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, trù dập, trả thù cá nhân.

 
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm: Buộc Công ty TNHH Cty Olam Việt Nam thanh toán ngay cho ông B số tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian 02 tháng kể từ ngày 03/05/2019 đến ngày 03/07/2019 với số tiền: 8.400.000 đồng; thanh toán số tiền lãi do chậm thanh toán tương ứng số tiền với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc trong khoảng thời gian 02 tháng kề từ ngày 03/05/2019 đến ngày 03/07/2019, phát sinh từ ngay 04/07/2019 đến ngày trả hết số tiền tương ứng đó theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tạm tính đến ngày 01/04/2024, số tiền lãi do chậm thanh toán là: 6.463.800 đồng; bồi thường do hành vi Cưỡng bức lao động với số tiền: 500.000.000 đồng; thanh toán số tiền lãi do chậm thanh toán, tổng cộng với số tiền phải bồi thường do hành vi cưỡng bức lao động tính từ ngày 19/12/2022 đến ngày trả hết số tiền tương ứng theo quy định pháp luật, tạm tính đến ngày 01/04/2024, số tiền lãi do chậm thanh toán là 64.418.000 đồng; bồi thường những tổn thất về uy tín, danh dự, nhân phẩm và sức khỏe, tinh thân do hành vi vu khống, bịa đặt thông tin sai sự thật với số tiền: 500.000.000 đồng; thanh toán các khoản chi phí phát sinh như: Chi phi thuê Luật sư đại diện số tiền: 500.000.000 đồng, chi phí yêu cầu thừa phát lại để lập vi bằng: 10.000.000 đồng và các chi phí phát sinh khác, có liên quan.

 


Tổng cộng số tiền thanh toán là: 1.020.000.000 đồng; thanh toán số tiền lãi do chậm thanh toán tương ứng số tiền phải bồi thường và thanh toán lại tại yêu cầu khởi kiện với tổng số tiền là: 1.020.000.000 đồng vói mức lãi suất là 10% theo quy định của pháp luật kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật đến ngày trả hết số tiền tương ứng đó; thanh toán số tiền lãi do chậm thanh toán (08 ngày so với thỏa thuận trong Hợp đồng Lao động là ngày 20 hàng tháng) tương ứng số tiền lương hàng tháng nhận được từ ngày 20/12/2021 đến ngày trả hết số tiền tương ứng đó theo quy định pháp luật, tạm tính đến ngày 01/04/2024, số tiền lãi do chậm thanh toán là: 13.732.274 đồng.

 

Tổng cộng số tiền mà Công ty TNHH Olam Việt Nam thanh toán cho ông B là 1.613.014.074 đồng. Yêu cầu tuyên Công ty TNHH Olam Việt Nam đã khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định của pháp luật. Vụ án được Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh, TP. HCM thụ lý theo thủ tục thông thường. Vụ việc vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm đối với ông B đã được Cơ quan CSĐT Công an Quận Bình Thạnh tiếp nhận, sau khi Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông chuyển đơn, vì xét thấy vụ việc xảy ra ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM.